Loading...
ยินดีต้อนรับ
00

Sectigo Certificates

(เลือกหมวดสินค้าอื่น)

590.00 บาท
1 ปี
PositiveSSL
Comodo PositiveSSL

รับรอง 1 โดเมน

ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติรวดเร็วภายใน 15 นาที

ฟรี Dynamic Site Seal

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%

วงเงินประกัน $10,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
4,900.00 บาท
1 ปี
PositiveSSL Wildcard
Comodo PositiveSSL Wildcard

รับรองโดเมนหลัก+ย่อย

ตรวจสอบเฉพาะโดเมน อนุมัติรวดเร็วภายใน 15 นาที

ฟรี Dynamic Site Seal

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%

วงเงินประกัน $10,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
1,850.00 บาท
1 ปี
PositiveSSL Multi Domain
Comodo PositiveSSL Multi Domain">

รองรับหลายโดเมน สูงสุด 100 โดเมน

ติดตั้งใบรับรองได้หลายเซิฟเวอร์

ฟรี 3 โดเมนแล้วในการซื้อครั้งแรก

ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติรวดเร็วภายใน 15 นาที

ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
5,999.00 บาท
1 ปี
EnssentialSSL Wildcard
Comodo EnssentialSSL Wildcard

รับรองโดเมนย่อย

ตรวจสอบและรับรองเฉพาะโดเมน

ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติรวดเร็วภายใน 15 นาที

ฟรี Dynamic Site Seal

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%

วงเงินประกัน $10,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
1,699.00 บาท
1 ปี
EssentialSSL
Comodo SSL Certificate

รับรอง 1 โดเมน

ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติรวดเร็วภายใน 15 นาที

ฟรี Dynamic Site Seal

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%

วงเงินประกัน $10,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
2,199.00 บาท
1 ปี
InstantSSL
Comodo SSL Certificate

รับรอง 1 โดเมน และองค์กร

ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ

อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ

ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

วงเงินประกัน $50,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
2,999.00 บาท
1 ปี
InstanSSL Pro
Comodo InstanSSL Pro

รับรอง 1 โดเมน และองค์กร

ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ

อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ

ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

วงเงินประกัน $100,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
3,999.00 บาท
1 ปี
InstantSSL Premium
Comodo PremiumSSL

รับรอง 1 โดเมน และองค์กร

เหมาะสำหรับอีคอมเมิร์ช

ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ

อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ

ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

วงเงินประกัน $250,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
13,900.00 บาท
1 ปี
PremiumSSL Wildcard
Comodo SSL Certificate">

รับรอง 1 โดเมนและโดเมนย่อย และองค์กร

ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ

อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ

ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

วงเงินประกัน $250,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
8,000.00 บาท
1 ปี
EV SSL
Comodo EV SSL

รับรอง 1 โดเมน + แถบเขียว

ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ

อนุมัติรวดเร็วภายใน 10 วันทำการ

ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

วงเงินประกัน $1,750,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
19,000.00 บาท
1 ปี
EV SGC SSL
Comodo EV SGC SSL

รับรอง 1 โดเมน + แถบเขียว + SGC

ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ

อนุมัติรวดเร็วภายใน 10 วันทำการ

ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

วงเงินประกัน $1,750,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
15,500.00 บาท
1 ปี
EV Multi-Domain SSL
Comodo EV Multi-Domain SSL

รับรองหลายโดเมน + แถบเขียว

ฟรี 3 โดเมนเมื่อซื้อครั้งแรก

รองรับโดเมนสูงสุด 100 โดเมน

อนุมัติรวดเร็วภายใน 10 วันทำการ

ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

วงเงินประกัน $1,750,000

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
5,900.00 บาท
1 ปี
Multi-Domain SSL
Comodo Multi-Domain SSL

รับรองหลายโดเมน ฟรี 3 โดเมนเมื่อซื้อครั้งแรก

รองรับโดเมนสูงสุด 100 โดเมน

อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ

ใบรับรองสามารถติดตั้งบนหลายเซิฟเวอร์

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
5,900.00 บาท
1 ปี
Unified Communications(UC/SAN)
Comodo SSL Certificate

รองรับหลายโดเมน ฟรี 3 โดเมนเมื่อซื้อครั้งแรก

เหมาะสำหรับ Microsoft Exchange 2010/2013(หรือสูงกว่า)

หรือเหมาะสำหรับ Microsoft Office Communication Server 2007

ใช้เวลาในการอนุมัติ 1-2 วันทำการ

ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด

รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน